Economie China lijkt te stokken

Economie China lijkt te stokkenJarenlang konden beleggers wereldwijd van één ding uitgaan. China was booming en de aandelenmarkten in dit Aziatische land gingen als een raket naar recordhoogten. Dat lijkt nu echter voorbij. Juli 2015 kwam bekend te staan als de slechtste maand in zes jaar. De Shanghai Composite Index kreeg een verlies voor de kiezen van maar liefst 14 procent. In de afgelopen maanden was er sowieso sprake van een nogal bijzonder koersverloop op de Chinese aandelenmarkten: stegen de koersen in het eerste half jaar van 2015 nog spectaculair, de terugval die sindsdien volgde is minstens even spectaculair te noemen.

Fluctuaties op de beurs

2015 is zeker niet saai te noemen, maar de fluctuaties op de effectenbeurzen bezorgen de Chinese overheid grijze haren. In de eerste 6 maanden van 2015 steeg de belangrijkste index met een waarde van 50 procent. Vervolgens werd er een neerwaartse spiraal zichtbaar waarin verliezen elkaar bleven opvolgen. Door maatregelen van de overheid kwam de markt eventjes tot rust om vervolgens in juli weer vrolijk verder te kelderen.

Maatregelen van de Chinese overheid

Dat de markt in juni tot rust leek te komen had te maken met een aantal vrij drastische maatregelen die de Chinese overheid doorvoerde. Zo werden er miljarden (omgerekend) Dollars in een speciaal instituut gepompt dat leningen aan brokers moet verstrekken en werd het voor het eerst mogelijk dat pensioenfondsen op de beurs gingen beleggen. Ook werd het grote aandeelhouders verboden om hun belangen te verkopen. De vraag die onder beleggers echter sterk leeft is hoelang deze maatregelen nog van kracht blijven. Het vertrouwen daarin is niet erg groot, en dat resulteerde in juli in een verdere daling van de koersen.

Economische vooruitzichten
De economische vooruitzichten voor China zijn ondertussen niet al te rooskleurig. De laatste cijfers lijken er op te wijzen dat de economische groei stagneert, of althans vertraagt, en ook de cijfers met betrekking tot de productie van de Chinese industrie zien er niet al te best uit.