Beleggen in obligaties

Beleggen in obligaties is nog steeds erg populair, maar wat is een obligatie nu eigenlijk? En waar kunt u het beste in obligaties beleggen? Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de overheid, een onderneming of een instelling aangegaan kan worden.

Als er een bedrijf is dat in de financiën niet goed ligt, kunnen zij een obligatie uitgeven om zo toch aan een bepaald bedrag te komen dat zij nodig hebben. De koper van de obligatie ontvangt een bepaalde rentevergoeding van de uitgever.

Waar kunt u het beste beleggen in obligaties?

U kunt beleggen in obligaties bij een broker. De kosten voor het beleggen in obligaties variëren sterk per aanbieder. Hieronder ziet u een duidelijk overzicht van de meest betrouwbare partijen om in obligaties te beleggen.

 BrokerKosten obligatie 
degiro_logo_fcDe Giro€2,50Info & Aanvraag
Lynx0,14% (minimum €6)Info & Aanvraag

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs dat vrij verhandeld wordt op de beurs. Wanneer u een obligatie bezit, ontvangt u periodiek een rente uitkering. Aan het einde van de looptijd wordt doorgaans het gehele bedrag van de lening terugbetaald.

Waaruit bestaat een obligatie?

Een obligatie is niet altijd op fysiek papier vertegenwoordigd, dit komt door het girale effectenverkeer. Oorspronkelijk is een obligatie wel op papier gedrukt en bestaat deze uit 2 soorten delen: de mantel en het couponblad. De mantel is het werkelijke schuldbewijs, hier op staat aangegeven hoeveel de debiteur aan het eind van de looptijd, of bij eerdere afbetaling, zal moeten betalen aan de bezitter van de obligatie. Op de mantel staat aangegeven hoeveel procent rente er bij het bedrag zal komen.

Het tweede deel van deze obligatie is het blad, dat is een verzameling van bonnetjes, de zo gehete coupons. Deze coupons zorgen ervoor dat er bij de rentevervaldatum recht op een rentevergoeding over het hele nominale bedrag van de obligatie gegeven kan worden. Soms wordt ook zonder de fysieke obligatie de rente nog steeds couponrente genoemd en de betaling ervan couponbetaling. Deze couponkosten worden dan ook nog steeds in rekening gebracht voor die uitbetaling. Voor een belegger en de uitgever van de obligatie is dit een alternatief voor een aandeel. Sommige obligaties zijn convertibel, dit betekend eigenlijk gewoon dat deze onder bepaalde voorwaarden mogen worden uitgewisseld voor aandelen.

Obligaties worden gecontroleerd via de ISIN code. Een obligatie wordt normaal gesproken genoteerd in procenten. Dit is afhankelijk van de algemene rentestand en de betrouwbaarheid van de uitgever. Dit zal uiteindelijk bepalen wat er betaald moet worden voor deze obligatie, dit kan meer of minder zijn dan 100 procent van de hoofdsom (ook wel genoemd: boven pari of onder pari). Als de algemene rente gaat stijgen, zal de koers van de obligatie gaan dalen, aangezien toekomstige kasstromen (die gelijk blijven) tegen een hogere rente verdisconteerd kunnen worden.

Beleggen in obligaties

De koers van obligaties

Net zoals bij aandelen, kan ook de koers van obligaties sterk schommelen. De koers van obligaties hangt samen met de volgende factoren:

  • De marktrente: een stijging van de markrente zorgt voor een daling van de koers van de obligatie.
  • Kredietwaardigheid: wanneer het slechter gaat met de partij achter de obligatie, dan daalt de koers.

Hoe veilig zijn obligaties?

Obligaties hebben doorgaans het imago erg veilig te zijn. Het klopt inderdaad dat obligaties over het algemeen veiliger zijn dan bijvoorbeeld aandelen. Dit is echter niet het volledige verhaal. Ook bij beleggingen in obligaties komen de nodige risico’s kijken.

Eén groot risico is het risico op faillissement. Wanneer het bedrijf of zelfs de overheid achter een obligatie failliet gaat, dan heeft u een kleine kans om uw geld ooit terug te zien. Het is daarom belangrijk bij beleggingen in obligaties om goed onderzoek te doen naar de financiële gezondheid van de achterliggende partij.

Een ander risico is koersverlies. Dit maakt niet zoveel uit wanneer u van plan bent om de obligatie aan te houden tot het moment van uitbetaling. Wanneer u de obligatie echter tussentijds wilt verkopen, dan kunt u geld verliezen door een dalende koers van de obligatie. Wanneer u actief wilt handelen in obligaties, is het dan ook belangrijk om de economische situatie goed in te schatten. De marktrente is de voornaamste factor die de koersen van obligaties beïnvloed.

Obligaties kopen op de markt

Obligaties worden verhandeld op de obligatiemarkt, één van de twee belangrijkste deelmarkten van de gehele kapitaalmarkt.

Het kan zeer interessant zijn om obligaties onder pari te kopen omdat dit potentieel een hogere opbrengst kan geven dan dat deze gekocht worden voor 100 procent van de obligatie. Maar ook is het veel risicovoller om deze te kopen onder pari, er is dan geen zekerheid van terugbetaling op de vervaldag.

Ook is het zeer interessant om obligaties te kopen in vreemde munten op voorwaarde dat de munt laag aangekocht kan worden en erg hoog verkocht kan worden. Om hier netto genoeg aan over te houden moet er wel veel rekening gehouden worden met deze standen.

Het kopen en verkopen van obligaties gaat vrij eenvoudig en is vergelijkbaar met het kopen van bijvoorbeeld aandelen. Bij een broker dient u eerst de juiste obligatie te vinden. Vervolgens kunt u direct een order plaatsen voor een X aantal obligaties. De rente uitbetalingen worden doorgaans automatisch uitgevoerd. Ook is het op elk moment mogelijk om uw obligatie weer te verkopen op de markt.