Obligaties Kopen

Obligaties Kopen

Handelen in obligaties? Kies hier de juiste broker

Obligaties Kopen - Mijnbroker.nlEen obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de overheid, een onderneming of een instelling aangegaan kan worden.

Als er een bedrijf is dat in de financiën niet goed ligt, kunnen zij een obligatie uitgeven om zo toch aan een bepaald bedrag te komen dat zij nodig hebben. De koper van de obligatie ontvangt een bepaalde rentevergoeding van de uitgever.

Beleggen in Obligaties

Een obligatie is niet altijd op fysiek papier vertegenwoordigd, dit komt door het girale effectenverkeer. Oorspronkelijk is een obligatie wel op papier gedrukt en bestaat deze uit 2 soorten delen: de mantel en het couponblad. De mantel is het werkelijke schuldbewijs, hier op staat aangegeven hoeveel de debiteur aan het eind van de looptijd, of bij eerdere afbetaling, zal moeten betalen aan de bezitter van de obligatie. Op de mantel staat aangegeven hoeveel procent rente er bij het bedrag zal komen.

Het tweede deel van deze obligatie is het blad, dat is een verzameling van bonnetjes, de zo gehete coupons. Deze coupons zorgen ervoor dat er bij de rentevervaldatum recht op een rentevergoeding over het hele nominale bedrag van de obligatie gegeven kan worden. Soms wordt ook zonder de fysieke obligatie de rente nog steeds couponrente genoemd en de betaling ervan couponbetaling. Deze couponkosten worden dan ook nog steeds in rekening gebracht voor die uitbetaling. Voor een belegger en de uitgever van de obligatie is dit een alternatief voor een aandeel. Sommige obligaties zijn convertibel, dit betekend eigenlijk gewoon dat deze onder bepaalde voorwaarden mogen worden uitgewisseld voor aandelen.

Beleggen via IG

Obligaties worden gecontroleerd via de ISIN code. Een obligatie word normaal gesproken genoteerd in procenten. Dit is wel afhankelijke van de algemene rentestand, de betrouwbaarheid van de uitgever. Dit zal uiteindelijk bepalen wat er betaald moet worden voor deze obligatie, dit kan meer of minder zijn dan 100 procent van de hoofdsom (ook wel genoemd: boven pari of onder pari). Als de algemene rente gaat stijgen zal de koers van de obligatie gaan dalen, aangezien toekomstige kasstromen (die gelijk blijven) tegen een hogere rente verdisconteerd kunnen worden.

Obligaties Kopen op de Markt

Obligaties worden verhandeld op de obligatiemarkt, één van de twee belangrijkste deelmarkten van de gehele kapitaalmarkt. In België bestaat de obligatiemarkt voornamelijk uit overheidobligaties. Dat de overheid hier veel mee te maken heeft kan verklaart worden door de aanzienlijke financieringsbehoeften die zij hebben. In de afgelopen jaren is de behoefte wel sterk afgenomen. Dit is onder andere gekomen door de Maastrichtnormen en het Pact voor Stabiliteit en Groei.

Het kan zeer interessant worden om obligaties onder pari te kopen omdat dit potentieel een hogere opbrengst kan geven dan dat deze gekocht worden voor 100 procent van de obligatie. Maar ook is het veel risico voller om deze te kopen onder pari, er is dan geen zekerheid van terugbetaling op de vervaldag. Ook is het zeer interessant om obligaties te kopen in vreemde munten op voorwaarde dat de munt laag aangekocht kan worden en erg hoog verkocht kan worden. Om hier netto genoeg aan over te houden moet er wel veel rekening gehouden worden met deze standen.

Obligaties Kopen
1.4 (28.89%) 9 stemmen