Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoedBeleggen in vastgoed was de afgelopen jaren zeker geen pretje. Huizenprijzen die kelderden en grond die minder waard werd, wie zijn geld in vastgoed had geïnvesteerd had het gedurende de financiële crisis niet breed. Tenzij het een vastgoedbelegger betrof met een voorliefde voor speculeren en in het bezit van stalen zenuwen natuurlijk. Gelukkig voor de economie, en voor de belegger die overweegt te investeren in vastgoed, lijkt het langzamerhand weer een beetje de goede kant op te gaan op de vastgoedmarkt. Het zou dus best eens het juiste moment kunnen zijn om in te stappen en te beleggen in vastgoed. Als belegger die geïnteresseerd is in vastgoed kan u besluiten om zelf een pand te kopen, vervolgens te verhuren en op termijn tegen een betere prijs van de hand te doen, maar de meest logische (en meest gebruikelijke) manier om te beleggen in vastgoed is door aandelen of obligaties te kopen bij een beleggingsfonds. Wel is het zo dat u bij beleggen via een fonds minder invloed hebt op het type vastgoed dat waarin wordt geïnvesteerd.

Direct of indirect beleggen in vastgoed

Wie in vastgoed wil beleggen kan dat op een aantal manieren doen. Er bestaat een onderscheid tussen het zogenaamde directe en indirecte beleggen in vastgoed. Bij direct beleggen wordt er geïnvesteerd doordat het beleggingsfonds waar u bij bent aangesloten rechtstreeks een belang neemt in een aantal woningen, winkels of andere bedrijfspanden. De inkomsten uit verkoop of huur van deze panden worden door het vastgoedfonds uitgekeerd aan de (particuliere) beleggers, uiteraard na aftrek van onkosten. De andere mogelijkheid staat bekend onder de term indirect beleggen. Bij indirect beleggen koop je een aandeel of obligatie in een beleggingsfonds en dat fonds investeert vervolgens weer in een ander fonds dat rechtstreeks belangen aanschaft in bouwprojecten of bestaande onroerende goederen.

Vastgoedbelegging: kies het product

Nadat u de vraag voor uzelf hebt beantwoord of u direct of indirect wilt beleggen moet u vervolgens een keuze maken uit het type beleggingsproduct. Normaal gesproken maakt u een keuze tussen de aanschaf van een deelnemingsrecht of een obligatie. Kiest u voor het deelnemingsrecht (soms ook aangeduid als participatie) in een beleggingsfonds dan ontvangt u rendement wanneer het vastgoed rendeert, maar verliest u geld wanneer de waarde van het vastgoed daalt. Kiest u voor een obligatie dan krijgt u op basis van deze obligatie rente uitgekeerd over de afgesproken periode; de looptijd. De inleg wordt terugbetaald als de looptijd is verstreken. Blijkt het fonds echter in grote problemen te zijn gekomen dan kan het zijn dat u uw inleg niet meer terugziet. Dat risico hebben we de afgelopen periode helaas wel eens concreet in het nieuws gezien. Zoals u misschien al wel had verwacht zijn er overigens ook partijen die verschillende afwijkende varianten van het deelnemingsrecht of de obligatie aanbieden.

Risico’s bij vastgoedbeleggingen

Beleggen in vastgoed brengt risico’s met zich mee. Dat geldt voor alle soorten beleggingen, maar bij een belegging in vastgoed zijn er een aantal extra punten die u in overweging moet nemen. Op zich is dat geen probleem, want wie belegt is sowieso bereid om een zeker risico te nemen. Zo niet, dan had u uw geld wel op een bankrekening gestort. Dat neemt niet weg dat de risico’s natuurlijk wel acceptabel moeten zijn. Bij de meeste beleggingsfondsen in vastgoed is dat zeker het geval, helaas zijn er ook fondsen die zeer slecht bekend staan en die u daarom maar beter kunt mijden.

Een risico dat inmiddels bekend is heeft te maken met de onzekerheid over de toekomstige waarde van vastgoed. Dat deze waarde tot in het extreme kan fluctueren heeft met name de hypotheekcrisis, die begon in 2007 en die werd aangezwengeld door de huizenbubbel in de Verenigde Staten, wel aangetoond.

Bij vastgoedbeleggingen wordt er bovendien door de vastgoedfondsen vaak een extra risico ingebouwd door extra geld te lenen bij een bank. Het geld dat door de particuliere belegger wordt ingebracht geldt dan als onderpand. Mocht er iets misgaan dan zal de bank als eerste het geleende geld terugkrijgen. Vervolgens zijn pas de particuliere beleggers aan de beurt. Wilt u voor uzelf wat extra veiligheid inbouwen? Ga dan in zee met een beursgenoteerd vastgoedfonds. Deze fondsen staan namelijk onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. U weet dan in elk geval zeker dat u van het fonds de juiste en vereiste informatie ontvangt.

Risico’s spreiden bij vastgoedbelegging

Net zoals u bij het beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen niet uw hele vermogen zal gaan investeren in de aandelen van één bedrijf moet u ook bij het investeren in vastgoed natuurlijk niet op één paard wedden. Het spreiden van risico’s is altijd verstandig. Dat geldt zeker wanneer u met een buitenlands beleggingsfonds in aanraking komt. Niet omdat je dergelijke fondsen per definitie niet kunt vertrouwen, maar wel omdat blijkt dat problemen in de communicatie vaker voorkomen op het moment dat particulier en fonds een verschillende taal spreken.

Waarom wél beleggen in vastgoed

Uiteraard bent u in de afgelopen alinea’s op de risico’s gewezen die het beleggen in vastgoed met zich mee kan brengen. Het kan best zijn dat u daardoor een beetje huiverig bent geworden. Dat is niet direct nodig. Wanneer u verstandig investeert is vastgoed gewoon een interessante optie met een rendement dat realistisch gezien vaak rond de 7 tot 8 procent uitkomt.

Beleggen in vastgoed
3.5 (70.91%) 11 stemmen