Beleggen in opties

Een optie geeft u het recht om binnen de afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen. Financiële opties kunnen worden afgesloten op bijvoorbeeld aandelen. Wanneer u een optie koopt op een aandeel, heeft u de mogelijkheid maar niet de verplichting op dit aandeel tegen een bepaalde prijs te kopen. Beleggen in opties kan een leuk rendement opleveren op de lange termijn. Maar hoe werkt beleggen in opties precies?

Waar kunt u het beste opties kopen?

Het kopen en verkopen van opties gebeurt bij een broker. Een broker is een partij die het mogelijk maakt voor particulieren om zelf te handelen op de financiële markten. Hieronder ziet u een overzicht van de beste partijen waarmee u in opties kunt handelen.

 BrokerKosten opties 
degiro_logo_fcDe Giro€0,75 per contractInfo & Aanvraag
Lynx€0,79 per contractInfo & Aanvraag

Beleggen in Opties

Degene die een koopoptie neemt op een aandeel, koopt het recht om het aandeel voor een bepaalde prijs te kopen. Hij betaalt daarvoor dan een bedrag aan degene die het recht verleent: ze zogenaamde premie. Een optie is een afgeleid product, of ook wel een derivaat. De waarde van een optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product, de looptijd, de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de marktrente.

Maar hoe werkt beleggen in opties in de praktijk? Hiervoor is het belangrijk om eerst het verschil tussen een calloptie en putoptie te begrijpen.

  • Calloptie: u koopt de mogelijkheid om een aandeel tegen een bepaalde prijs te kopen
  • Putoptie: u koopt de mogelijkheid om een aandeel tegen een bepaalde prijs te verkopen.

Calloptie voorbeeld

Wanneer u een calloptie koopt, koopt u dus de mogelijkheid om een aandeel voor een bepaalde prijs te kopen. Dit kan voordelig uitpakken wanneer de prijs van het onderliggende aandeel stijgt.

Laten we dit toelichten aan de hand van een voorbeeld. Stel dat u een calloptie kunt kopen voor één euro. De calloptie heeft betrekking op een aandeel met een waarde van €10. De calloptie maakt het mogelijk om het aandeel voor €11 te kopen. In dit geval is het vanaf een prijs van €11 aantrekkelijk om de optie uit te oefenen, u kunt het aandeel dan immers goedkoper kopen en direct weer doorverkopen. U maakt pas vanaf een prijs van €12 winst, aangezien u ook €1 voor de optie heeft betaalt.

Beleggen in opties calloptie

Putoptie voorbeeld

Bij een putoptie werkt het precies andersom. U krijgt met een putoptie de mogelijkheid om een aandeel te verkopen voor een bepaalde prijs. Dit kan dus voordelig uitpakken wanneer de prijs van het onderliggende aandeel daalt.

Ook dit kunnen we toelichten aan de hand van een voorbeeld. Stel dat u een putoptie kunt kopen voor één euro. De putoptie heeft betrekking op een aandeel met een waarde van €10. De putoptie maakt het mogelijk om het aandeel voor €9 te verkopen. In dit geval is het vanaf een prijs van €9 aantrekkelijk om de optie uit te oefenen, u kunt het aandeel dan immers goedkoper kopen en direct weer duurder doorverkopen. U maakt echter pas vanaf €8 winst, aangezien u ook voor deze optie €1 heeft betaald.

Beleggen in opties putoptie

Hoe werkt optie beleggen in de praktijk?

Beleggen in opties werkt altijd in bepaalde contractgroottes. Een contract geldt altijd voor 100 effecten. Wanneer u in opties belegt koopt u dus een optie op 100 onderliggende aandelen. U betaalt dan dus 100 keer de premie. Bij een premie van €1 zou u dan direct €100 betalen.

Wanneer u succesvol wilt handelen in opties, dient u de koers van een optie op de korte termijn te voorspellen. Dit kunt u doen door technische of fundamentele analyse uit te voeren. Opties maken het mogelijk om op de korte termijn een hoog rendement te behalen. U kunt met opties echter ook uw volledige inleg verliezen. Wanneer een optie geen positief rendement binnenhaalt, wordt deze immers geheel waardeloos.

U kunt ervoor kiezen om opties uit te oefenen aan het einde van de looptijd. Financiële opties hebben namelijk altijd een bepaalde looptijd waarbinnen ze uitgeoefend kunnen worden. Het is echter ook mogelijk om de optie met koerswinst te verkopen. Wanneer een optie meer geld zal opleveren, stijgt de prijs ook. Het verkopen van de optie is vaak eenvoudiger dan het uitoefenen van deze optie. Brokers rekenen in dit geval doorgaans ook minder transactiekosten.

Zelf opties schrijven

Het is ook mogelijk om zelf opties te schrijven. Door zelf een calloptie of een putoptie te schrijven, verdient u geld door de te ontvangen premies. U kunt echter flink geld verliezen wanneer u opties uitschrijft op een onaantrekkelijke manier.

Het is altijd verstandig om de optie te dekken. Wanneer u een optie uitschrijft met de mogelijkheid om een bepaald aandeel te kopen, dan is het verstandig om deze aandelen ook daadwerkelijk aan te schaffen. Wanneer u dit niet doet, loopt u het risico dat u de aandelen later flink duurder moet inkopen. Op die manier is uw potentiële verlies onbeperkt.

Met het uitschrijven van opties kunt u meer geld verdienen met de aandelen in uw portefeuille. Het schrijven van opties is echter vrij risicovol en het is belangrijk dat u de markt goed begrijpt voordat u begint met het zelf uitschrijven van opties.

Verschil Amerikaanse en Europese opties

Er zit echter verschil tussen Amerikaanse en Europese opties. Amerikaanse opties kunnen in tegenstelling tot Europese opties de hele looptijd van de optie uitgeoefend worden. Bij Amerikaanse opties is dit alleen mogelijk op de afloopdatum.

Exotische opties zoals onder meer de Bermudan en de Canarian opties zijn een soort mengvorm, deze kunnen alleen tussen vooraf gestelde intervallen uitgeoefend worden. De benaming Amerikaans of Europees heeft verder geen enkele betrekking op de opties in de Verenigde Staten of Europa. Op beide markten zijn aandelenopties over het algemeen Amerikaanse en Europese indexopties.

De Nederlandse optiemarkt staat bekend als liquide en inzichtelijk voor particuliere beleggers. In tegenstelling tot buitenlandse optiebeurzen worden er in alle optieseries bied- en laatprijzen afgegeven. Daardoor is het eenvoudig om te zien wat een optie waard is, en op welke prijzen men kan handelen. De Euronext verplicht professionele handelaren continu hun prijzen door te geven.

Geschiedenis van opties

Al sinds de klassieke oudheid kunnen wij opties terugvinden. Ten tijde van de Oude Grieken werden opties bijvoorbeeld verhandeld op het gebruik van olijfpersen. Als de olijfoogst bijzonder goed was, waren er extra veel persen nodig. En als de oogst juist tegen viel, dan was er weinig behoefte aan deze apparatuur. Hoewel het mechanisme van de optie dus al geruime tijd bekend is moest men eerst tot een vorm van standaardisatie komen voordat ze op een effectenbeurs verhandelbaar konden worden. Als een persoon bijvoorbeeld 300 olijfpersen nodig heeft dan kan die persoon niet handelen met iemand die er 25 nodig heeft.

Daarnaast moest ervoor gezorgd gaan worden dat de looptijden van bepaalde rechten gelijk zouden komen. Aan het begin van de 20e eeuw werden er door commissionairs premies verhandeld. Na standaardisering werden opties geschikt voor een beursverhandeling, waarbij het gros van de opties tegenwoordig niet meer noteert op zaken als olijfpersen en huizen, maar veelal gehandeld wordt in opties met aandelen of obligaties als onderliggende waarde. Tevens worden opties ook verhandeld als bulkgoederen zoals olie en graan, en waarden zoals goud of de AEX index.