Wat is de effectenbeurs?

Een effectenbeurs is een plek waar het mogelijk is om te handelen in waardepapieren. Deze papieren zijn onderdeel van een bedrijf en een bezitter van een dergelijk waardepapier is dus in basis voor een stukje eigenaar van een bedrijf. De handel in deze waardepapieren vindt enkel plaats bij aan de beurs genoteerde bedrijven. De waardepapieren kunnen ook enkel op de beurs verhandeld worden. Tegenwoordig gaat dit geheel via internet en is er geen specifieke locatie meer waar dit plaatsvind.

Elektronisch handelen

Sinds 1998 is het toegestaan om elektronisch te handelen op de effectenbeurs. Als gevolg hiervan zijn er ook steeds meer nieuwe instellingen ontstaan die op de wereldmarkt opereren. Daarom fuseren steeds meer bestaande beurzen tot een aantal grotere om zo op grotere schaal te kunnen handelen. Een voorbeeld van een gefuseerde beurs is Euronext. Euronext is in 2000 namelijk ontstaan uit de beurzen van Parijs, Amsterdam en Brussel. Later volgden er zelfs nog meer beurzen die zich hieraan koppelden.

Voor de handelaren die nog op de oude manier willen werken bestaan er op de wereld nog een aantal Electronic Communication Networks (ECN’s). Deze vormen een combinatie van digitaal handelen en traditioneel handelen op de beursvloer.

De effectenbeurs in Amsterdam

De effectenbeurs in Amsterdam wordt gezien als de oudste beurs ter wereld. De beurs in Amsterdam wordt gemeten met de Amsterdam Exchange index en Amsterdam Midkap index. Handel op de Amsterdamse beurs vindt dagelijks plaats van 9 tot half 6 op werkdagen.

De beurs in Amsterdam is gevestigd aan het doorgaans bekende Beursplein 5. Vroeger vond daar actieve handel plaats maar nu alles elektronisch is het op het Beursplein weinig spectaculair meer. De allereerste effecten die ooit in Amsterdam werden verhandeld waren die van de VOC. Zij stonden aan het begin van de effectenbeurs. Dit maakt de effectenbeurs in Nederland dus al ruim 400 jaar oud.