Beleggen in Bitcoins

beleggen in BitcoinsDe nieuwste rage in de financiële wereld is ongetwijfeld de Bitcoin. Deze virtuele valuta wordt door mensen die geloven in het concept de hemel in geprezen als een buitengewoon rendabele beleggingsmogelijkheid terwijl anderen waarschuwen voor de onvoorspelbaarheid van de virtuele munt waardoor, volgens hen, een financieel fiasco kan ontstaan voor de beleggers.

Onafhankelijk beleggen in Bitcoins

De Bitcoin werd in 2008 voor het eerst geïntroduceerd als een vorm van virtuele valuta die werd uitgegeven zonder dat centrale banken hiermee van doen hadden. Door de financiële crises van de afgelopen periode is het vertrouwen in de bankensector sterk afgenomen. Hierdoor werd investeren in de Bitcoin door veel mensen gezien als een aantrekkelijke manier om inkomsten te genereren zonder tussenkomst van de traditionele banken. Bitcoins kunnen worden gedolven door met behulp van een algoritme bepaalde getallen van 64 cijfers te ontdekken (een Bitcoingetal is enigszins te vergelijken met een priemgetal). Wanneer iemand een Bitcoingetal heeft ontdekt kan daarmee gehandeld worden. Wanneer iemand zelf niet in staat is een Bitcoin te ontdekken heeft diegene inmiddels de mogelijkheid om Bitcoins of delen van Bitcoins aan te schaffen die online te koop worden aangeboden. Omdat de Bitcoin momenteel extreem gewild is stijgt op dit moment de koers explosief. Kortom, mensen die een aantal maanden geleden een Bitcoin hebben ontdekt of gekocht zijn nu mensen in bonus.

Risico’s zijn er echter ook. Centrale banken, waaronder de Nederlandsche Bank, waarschuwen voor de risico’s. De koersen van de Bitcoin stijgen momenteel zo hard dat een plotselinge terugval van de waarde van de virtuele munt niet denkbeeldig is. Mensen die nu dus forse bedragen investeren in dure Bitcoins kunnen hun geld zomaar kwijt zijn als de euforie over de Bitcoin verdampt. Het depositogarantiestelsel is voor de Bitcoin niet van toepassing waardoor ondernemers niet worden gedekt. Dit komt omdat er geen centrale uitgever van de Bitcoin is die aansprakelijk kan worden gesteld. Op juridisch vlak zijn er daarnaast ook nog de nodige vragen. De anonimiteit van de Bitcoin maakt het interessant om de munt te gebruiken bij malafide transacties en het financieren van illegale praktijken.

Beleggen in Bitcoins
Beoordeling