Over

Op MijnBroker.nl kun je gemakkelijk online brokers vergelijken en meer informatie vinden over de verschillende brokers waar je online kunt beleggen.

Deze website heeft geen enkele relatie met het op 03-01-2013 failliet verklaarde Mijn Broker BV.

Voor meer informatie, adverteren of een eventueel partnership kunt u contact opnemen via onze contact pagina welke je hier kunt vinden.

Disclaimer voor mijnbroker.nl

Site Diensten (Kamer van Koophandel: 55807410), hierna te noemen Site Diensten, verleent u hierbij toegang tot mijnbroker.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Site DIensten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op mijnbroker.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Site DIensten spant zich in om de inhoud van mijnbroker.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op mijnbroker.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Site DIensten.

In het bijzonder zijn alle prijzen op mijnbroker.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op mijnbroker.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Site DIensten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Site DIensten.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Site DIensten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van mijnbroker.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Alex Mostert