Transactietaks op aandelen lijkt er nu toch te komen

Transactietaks op aandelen lijkt er nu toch te komenDe kredietcrisis die in 2007 ontstond was voor de financiële markten een bijzonder zwarte periode waarbij de economieën van diverse (Europese) landen, waaronder Nederland, zo’n enorme opdoffer kregen dat er al snel de overtuiging ontstond dat een dergelijk scenario in de toekomst niet meer voor zou mogen komen en ten koste van alles moest worden voorkomen. Omdat de kredietcrisis onder meer veroorzaakt werd door zogenoemde “onverantwoordelijke aandelenhandel” gingen verschillende Europese regeringen met elkaar in gesprek om maatregelen te treffen. Al snel werd er gesproken over een zogenaamde financiële transactietaks (ftt). Deze taks is een heffing op aandelentransacties die ertoe moet leiden dat flitstransacties worden aangepakt.

Lastige onderhandelingen

Zoals wel vaker het geval is wanneer een aantal Europese ministers gezamenlijk tot een besluit moeten komen verlopen de onderhandelingen niet zo gemakkelijk en heeft vrijwel elk land wel een aantal uitzonderingen die ze graag in een overeenkomst verwerkt zouden zien worden. Zo is Nederland niet echt te spreken over het feit dat er geen uitzondering gemaakt wordt voor de pensioenfondsen, terwijl toenmalig Eurocommissaris voor Belasting, Algirdas Semeta uit Litouwen, in januari pleitte voor het in delen invoeren van het ftt-plan. Hij vreesde namelijk een verhuizing van financiële transacties naar landen buiten de Europese Unie. Uiteindelijk werd in mei 2014 een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Van een definitief akkoord was echter nog steeds geen sprake. Daar lijkt nu (december 2015) echter verandering in te komen, zo meldde de huidige Eurocommissaris voor Belasting Pierre Moscovici (de opvolger van Algirdas Semeta). Volgens hem ligt de definitieve oplossing momenteel op tafel en zijn de verschillende partijen het vrijwel eens. De laatste details moeten echter nog uit-onderhandeld worden. “Het gaat om de laatste centimeters, maar die zijn niet het makkelijkst.” meldde Moscovici daar over. Nederland lijkt inmiddels iets minder negatief te staan tegenover de Financiële Transactietaks, maar wil nog steeds wel dat er een uitzondering gemaakt wordt voor de pensioenfondsen.

Nederland sluit aan, Groot-Brittannië ligt dwars

Inmiddels zijn er voor de Nederlandse onderhandelaars genoeg garanties gegeven om zich aan te sluiten bij de zogenaamde “kopgroep”; de bijnaam voor de tien landen die momenteel met elkaar onderhandelen over het principeakkoord. Nederland blijft van mening dat de pensioenfondsen moeten worden ontzien maar ziet dus voldoende mogelijkheden om tot een overeenstemming te komen. Een van de details waar momenteel nog over onderhandeld wordt is de hoogte van het tarief van de Financiële Transactietaks. Volgens eerdere berichten zou de heffing 0,1 procent per transactie moeten bedragen, maar een definitieve afspraak is daarover nog niet gemaakt. Terwijl Nederland dus weer is aangeschoven aan de onderhandelingstafel geldt dit zeker niet voor Groot-Brittannië. Dit land overweegt zelfs om naar de Europese rechter te stappen omdat het zich totaal niet kan vinden in de gang van zaken. Vooral omdat niet elk land in de Europese Unie uiteindelijk mee zal gaan doen vreest Groot-Brittannië dat het uiteindelijke akkoord negatief uit zal pakken voor de landen die niet mee onderhandelen. Groot-Brittannië is er daar één van.

Scroll naar top