Real Estate Investment Trust

Een Real Estate Investment Trust (REIT) is een bedrijf dat gewoonlijk inkomsten genereert dat voortkomt uit het bezit en productie van onroerend goed. Sommige REIT’s worden op de beurs verhandeld en andere niet. Door te beleggen in REIT’s, wordt indirect belegd in het onroerend goed dat het bedrijf bezit. Net als bij aandelen van een bedrijf, geven REIT’s de belegger meestal stemrecht.

In tegenstelling tot andere vastgoedbedrijven ontwikkelen REIT’s geen onroerend goed om het door te verkopen. REIT’s bezitten of leasen onroerend goed en keren vervolgens (een deel van) de inkomsten uit huur uit aan beleggers. Dit wordt dividendinkomen genoemd. Het type vastgoed dat wordt aangehouden, kan variëren van kantoorgebouwen, hotels, winkelcentra en huizen tot datacenters en zendmasten. Aangezien huur doorgaans stabiel is, kan de inkomstenstroom van een REIT-belegging ook als redelijk stabiel worden beschouwd onder normale marktomstandigheden.

Vereisten om te kwalificeren als REIT

Om als REIT te kwalificeren, moet een bedrijf aan bepaalde eisen voldoen. Deze vereisten geven bijvoorbeeld aan hoe een REIT moet worden bestuurd, welk percentage van de activa onroerend goed moet zijn en welk percentage van het belastbare inkomen als dividend aan beleggers moet worden uitgekeerd. Deze vereisten en percentages zijn afhankelijk van het land waar de REIT is opgericht.

Een aantal generieke voorbeelden van dergelijke eisen zijn:

 • Elke REIT moet worden beheerd door minimaal één curator of directeur.
 • REIT’s zijn verplicht om het grootste deel van hun belastbare inkomen aan aandeelhouders uit te keren. Vaak moet ongeveer 90% worden verdeeld.
 • Minimaal een bepaald percentage van het vermogen moet worden belegd in onroerend goed. Dit is doorgaans rond de 75%.
 • Ten minste een bepaald percentage van het bruto-inkomen moet afkomstig zijn van de huur of verkoop van onroerend goed of de rente op hypotheken. Meestal is dit ongeveer 75%.
 • Er geldt een minimumaantal aandeelhouders. Dit kan betekenen dat een REIT minimaal 100 aandeelhouders moet hebben gedurende bijvoorbeeld minimaal 335 dagen van een belastbaar jaar.

Verschillende soorten REIT’s

Afhankelijk van de manier waarop belegd kan worden in een REIT of haar specialisatie kunnen REIT’s gecategoriseerd worden. Zoals eerder vermeld, hoeft een REIT niet openbaar op de beurs te worden verhandeld. Hiervoor zijn drie classificaties:

Openbaar verhandelbare REIT’s

Dit type kan worden gekocht en verkocht op openbare beurzen, zoals de NYSE en de London Stock Exchange. Aangezien veel REIT’s worden verhandeld op reguliere beurzen, hebben ze een relatief hoge liquiditeit in vergelijking met rechtstreeks beleggen in onroerend goed. Dit betekent dat beleggers gemakkelijker aandelen van de REIT’s kunnen kopen en verkopen.

Niet-beursgenoteerde REIT’s

Binnen deze categorie vallen REIT’s die beschikbaar zijn voor beleggers, maar worden niet verhandeld op grote beurzen.

Private REIT’s

Deze REIT’s zijn niet genoteerd aan een beurs en zijn over het algemeen niet beschikbaar voor alle beleggers. Alleen specifieke beleggers, meestal aangesteld door de Raad van Bestuur van de REIT, kunnen in deze private REIT’s investeren.

Meer weten?

Bezoek het kenniscentrum van DEGIRO voor verdere uitleg over hoe te beleggen in fondsen. Leer over bijvoorbeeld:

 • Hoe beleggingsfondsen werken
 • Open-end en closed-end beleggingsfondsen
 • De kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen
 • De verschillende soorten beleggingsfondsen
 • De voor- en nadelen van beleggen in beleggingsfondsen
 • De beleggingsfondsen die via DEGIRO te beleggen zijn.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Auteur: Ron Smid

Scroll naar top