Klachten over Alex, terecht of niet?

Alex Dat beleggen een zeker risico inhoudt is uiteraard bij beleggers niet onbekend, en dit risico wordt dan ook door vrijwel iedereen onderkend en aanvaard. Toch komt het regelmatig voor dat beleggers niet erg tevreden zijn met een beleggingsproduct. En wanneer het aantal klachten over een dienst plotseling meer dan honderd bedraagt lijkt er echt iets aan de hand te zijn. Maar wordt er terecht geklaagd over tegenvallende resultaten, of is een lager rendement gewoon “all-in the game”? Een interessante vraag waar beleggingsbank Alex (onderdeel van Binckbank) zich in de afgelopen maanden mee geconfronteerd zag worden. Bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) kwamen rond de jaarwisseling namelijk erg veel mensen een klacht indienen over achterblijvende resultaten over 2014.

Mismatch tussen heden en verleden

Dat beleggers die in 2014 zijn ingestapt bij Alex een slecht jaar achter de rug hebben is een feit. Op zich opvallend, want wereldwijd stegen aandelen meer dan 12 procent. Heeft Alex dan ook daadwerkelijk fouten gemaakt? Daar lijkt het niet op, de strategie van Alex is namelijk niet gewijzigd in de afgelopen jaren. Juist die strategie zorgde ervoor dat beleggen via Alex in het verleden zeer rendabel bleek te zijn. De reden dat 2014 een mager jaar was moet vooral gezocht worden in het feit dat de koersrichting van de financiële markten zeer moeilijk te voorspellen was. Hierdoor werkte de strategie – uitstappen wanneer de markten negatief zijn- minder goed omdat er op deze manier ook niet kon worden geprofiteerd van het herstel dat in 2014 wereldwijd optrad.

Hebben de klagers een punt?

Heeft Alex nu verkeerd gehandeld, dat is de vraag. Volgens een analist van KBC in elk geval niet. Analist Matthias de Wit stelt dat Alex geheel gehandeld heeft in lijn met het eigen beleid en het beleggingsmandaat. Datzelfde geeft ook Fernando Hagel Franco directeur van Alex aan. De verliezen die zijn geleden bleven volgens hem binnen de risicoprofielen. Alex valt dus weinig te verwijten. Overigens toont Hagel Franco weldegelijk begrip voor de teleurgestelde beleggers. Uit deze casus blijkt maar weer eens dat resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst.

Scroll naar top