Imago van bedrijf speelt belangrijke rol bij keuze van particuliere belegger

Imago van bedrijf speelt belangrijke rol bij keuze van particuliere beleggerLang werd er van uitgegaan dat de winstverwachting van een bedrijf de allerbelangrijkste motivatie was om een bepaald aandeel aan te schaffen. Ergens op de achtergrond zouden daarnaast ook nog andere motieven kunnen spelen zoals de mate waarin een onderneming als sympathiek wordt beoordeeld door de belegger. Op wetenschappelijk vlak was er echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar de redenen die beleggers kunnen hebben om te kiezen voor een specifiek aandeel. Daar is met de uitkomst van een onderzoek dat is uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Maastricht verandering in gekomen.

Onderbewuste affiniteit reden voor aankoop aandelen

Waarom kopen beleggers aandelen terwijl een ander aandeel meer winst lijkt op te kunnen leveren? Een interessante vraag, want logisch lijkt het namelijk niet. Wat blijkt nu: beleggers laten zich in belangrijke mate beïnvloeden door het gevoel dat ze bij een bepaalde onderneming hebben. Wanneer iemand zich kan identificeren met een beursgenoteerde onderneming worden er eerder aandelen aangeschaft, waarbij het feit dat de concurrent meer potentie lijkt te hebben wordt genegeerd.

Nationalistische gevoelens

Voorbeelden waar de onderzoekers op stuitten hadden vaak te maken met de nationaliteit van de onderneming. Nederlandse beleggers voelen zich namelijk sneller verbonden met een Nederlandse onderneming dan met een buitenlandse concurrent. Dat betekent overigens niet dat de resultaten van een dergelijke Nederlandse onderneming geen rol spelen; wanneer een bedrijf succesvol is vergroten namelijk het positieve gevoel dat beleggers bij een ‘sympathiek’ bedrijf hebben.

Uiteindelijk draait het om winst

Een ander interessant gegeven uit het onderzoek wijst er op dat affiniteit met een onderneming een minder grote rol gaat spelen als beleggers zich bewust worden van die gevoelens. Merkt een belegger bij zichzelf op dat er andere dan financiële motieven aan een aankoop ten grondslag liggen dan zal de belegger zijn gedrag veranderen. Die verandering bestaat eruit dat een belegger dan gaat doen wat er wordt verwacht, namelijk aandelen kopen waarbij de (verwachte) winst maximaal zal zijn.

Scroll naar top