Groeidoelstelling Alex Vermogensbeheer beperkt

Groeidoelstelling Alex Vermogensbeheer beperkt Beleggers die in 2014 waren ingestapt hadden het al gemerkt, maar Alex heeft een vrij matig jaar achter de rug. Niet alleen vielen de rendementen over het afgelopen jaar flink tegen, ook op het gebied van vermogensbeheer ging het bij het onderdeel van Binckbank bepaald niet van een leien dakje. In 2014 zakte het totale vermogen dat werd beheerd met 1,95 miljard euro, oftewel negen procent. Deze gegevens waren duidelijk terug te zien in de jaarcijfers die Binck in februari presenteerde en zorgden er mede voor dat er een aantal doelstellingen van de internetbroker moesten worden aangepast aan de huidige situatie. Een direct gevolg hiervan is dat het overtollige kapitaal boven de grens van 200 miljoen euro die aan de aandeelhouders zou worden uitgekeerd voorlopig in kas blijft.

2015 wordt 2018

Een goedlopend bedrijf heeft natuurlijk altijd groeidoelstellingen, en wat dat betreft wijkt Binckbank niet af van de concurrentie. Die groeidoelstellingen zijn er nog steeds, ook na een zwaar tegenvallend jaar als 2014, maar ze moeten wel enigszins worden aangepast om realistisch te blijven. Vanuit dit oogpunt maakte de directie tijdens de presentatie van de cijfers bekend dat de doelstelling om te groeien tot 3,5 miljard euro in 2015 niet gehaald zal worden. Ambitieus blijft de broker echter wel, van uitstel komt geen afstel. De 3,5 miljard moet nu in 2018 gerealiseerd gaan worden. Wel wordt het nieuwe aandeleninkoopprogramma van 25 miljoen euro dat op stapel stond voorlopig opgeschort.

Het goede nieuws

De resultaten met betrekking tot het beheerd vermogen mochten dan tegenvallen, dat betekent absoluut niet dat er alleen maar slecht nieuws te melden was. Analisten wisten te melden dat er op operationeel vlak weinig aan te merken was op de manier waarop Binckbank zijn zaakjes regelde. Dat kwam onder meer tot uiting door het gegeven dat de activiteit van klanten in Nederland zeer hoog was, een direct gevolg hiervan was een operationele winst die hoger uitviel dan verwacht was.

Scroll naar top