Griekse tragedie deert belegger niet

Griekse tragedie deert belegger nietNederlandse beleggers blijken de toekomst bijzonder positief in te zien. Daar kan zelfs de Griekse schuldenkwestie niets aan veranderen. Het beeld van de Nederlander die het allemaal behoorlijk positief inziet werd onlangs nog eens met cijfers gestaafd toen de BeleggersBarometer van ING met de nieuwste analyse op de proppen kwam. In de BeleggersBarometer wordt op basis van een puntentotaal het vertrouwen van de Nederlandse belegger uitgebeeld. Vanaf 2002 gebruikt ING dit instrument om het sentiment van aandelenhandelaren te kunnen peilen. Wanneer deze index zich boven de 100 punten bevindt is er sprake van optimisme onder beleggers, bij een score onder de 100 punten hebben beleggers weinig vertrouwen in de nabije toekomst.

Positief over economische vooruitzichten

De barometer van juni was duidelijk voor wat betreft het vertrouwen: met een score van 137 punten was er zonder meer sprake van een positieve instelling. Een kleine kanttekening is dat het puntentotaal vorige maand nog op 139 uitkwam, maar al met al zien beleggers de toekomst zonnig in. De kleine daling was te wijten aan de waarde van de eigen beleggingsportefeuille die iets negatiever gewaardeerd werd, maar daar tegenover staat dat de economische situatie voor de komende drie maanden positiever wordt ingeschat. Dit is goed te verklaren omdat de economische cijfers van de Eurolanden een positief beeld te zien geven. Uitzondering hierop is (uiteraard) Griekenland, waar de chaos inmiddels compleet lijkt te zijn. Wat dat betreft is het goed om op te merken dat de BeleggersBarometer op zaterdag 27 juni werd gepresenteerd, op zondag 28 juni kapte de Griekse regering de onderhandelingen over steunmaatregelen af. Wat dit voor het gevolg heeft voor het beleggersvertrouwen is op dit moment nog niet te meten.

Situatie in Nederland

In de barometer werd aan beleggers ook gevraagd wat hun idee was over de stand van de Nederlandse economie. Al drie maanden zijn de gedachten hierover onveranderd gematigd positief.

Scroll naar top