BinckBank realiseert winst, maar er zijn kanttekeningen

Binckbank mag turbo’s blijven uitgeven Op 20 oktober maakte de Nederlandse broker BinckBank de cijfers van het derde kwartaal bekend. Het meest in het oog springende resultaat was ongetwijfeld de nettowinst van 18,2 miljoen euro die het bedrijf wist te realiseren. Dat bedrag is een winststijging van maar liefst 338 procent (!) ten opzichte van het derde kwartaal in 2013. Volgens BinckBank deed de broker het vooral in België en Nederland goed terwijl Frankrijk er in negatief opzicht uitsprong. Frankrijk is wat dat betreft een uitzondering omdat ook in Italië meer transacties te zien waren waardoor er in dit land bijna 100.000 transacties werden gerealiseerd.

Alex doet het minder goed

Alex, de vermogensbeheerder die opereert onder de vleugels van BinckBank had het aanmerkelijk moeilijker in het afgelopen kwartaal. Volgens BinckBank is dit voornamelijk te wijten aan het feit dat er geen duidelijke trends zijn waar te nemen in in de aandelenmarkten. Resultaat was in elk geval dat het beheerd vermogen van Alex ten opzichte van het tweede kwartaal daalde met 242 miljoen euro. Mede naar aanleiding van de prestaties van Alex lijkt het voor BinckBank lastig te worden de gestelde targets voor eind 2015 te halen.

Rabobank nuanceert winst van BinckBank

Hoewel de nettowinst die BinckBank presenteerde in de kwartaalcijfers zeer hoog te noemen was in vergelijking met 2013 blijkt er toch een addertje onder het gras te zitten. De Rabobank wees er namelijk terecht op dat de cijfers een enigszins vertekend beeld geven doordat het grootste gedeelte van de winst werd behaald dankzij een boekwinst van 15,5 miljoen euro op een belang dat BinckBank had in BeFrank, dat verkocht werd aan Delta Lloyd. Hierdoor was er sprake van een aangepaste winst van 24,6 miljoen euro. Doordat er ook nog rekening moest worden gehouden met een aantal andere posten (onder meer een bijdrage aan de redding van SNS Reaal) kwam het uiteindelijke bedrag aan nettowinst uit op ongeveer 9,4 miljoen euro; beduidend minder dus dan de 18,2 miljoen die BinckBank zelf voorspiegelde bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Scroll naar top