Belegger aan alle kanten verkeerd geïnformeerd

Belegger aan alle kanten verkeerd geïnformeerdBeleggen is uiteraard een vorm van risico nemen. Iedereen die belegt realiseert zich dat terdege. Soms zit het mee en soms zit het tegen, dat geldt in het gewone leven en dat geldt ook op de beurs. Over de risico’s of de fluctuerende koersen zal je een doorgewinterde belegger dan ook niet zo snel horen klagen: dat is allemaal “in the game”. Vervelender wordt het wanneer u als belegger (bewust) verkeerd geïnformeerd wordt over relevante feiten. Wanneer uw aandelen kelderen, of u in de handel een verkeerde afweging maakt omdat een bepaalde partij zijn informatieplicht niet behoorlijk nakomt is dat op z’n zachtst gezegd nogal vervelend. Toch komt dit nog veel te vaak voor.

Bankschulden worden niet gemeld

Een punt waarbij we goed zien dat informatie wordt achtergehouden is de schuld bij de bank die een beursgenoteerd bedrijf heeft. Onlangs werd hier namelijk een interessant onderzoek naar gedaan door de beleggersvereniging VEB. Na onderzoek onder ruim 30 beursgenoteerde ondernemingen kwam VEB tot de conclusie dat in ongeveer één op de drie gevallen de informatie uit het jaarverslag met betrekking tot de schuld bij de bank onvolledig was. Helaas voor beleggers is het zo dat bedrijven niet wettelijk verplicht zijn om volledig open te zijn over de bankconvenanten. Dat is opmerkelijk, aangezien bankleningen die niet meer kunnen worden afgelost een bedrijf in grote problemen kunnen brengen. Voorbeelden hiervan zijn Imtech en Heijmans. Uiteraard heeft een dergelijke ontwikkeling een zeer negatief effect op de waarde van de aandelen, en dus op de portefeuille van de belegger.

Verslaggevingsregels voor pensioenen

Niet alleen bij de informatie over bankschulden gooien sommige beursgenoteerde bedrijven er met de pet naar, ook op het gebied van de naleving van de verslaggevingsregels voor pensioenen schort er nogal wat aan de informatievoorziening. Dit concludeerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onlangs die er op wees dat dit een stagnatie van een positieve lijn betekende. In de jaren voordien ging het wat de informatievoorziening over pensioenen namelijk steeds een stukje beter. Dat dit zich niet doorzet is nogal vervelend omdat beleggers voor het maken van een goede afweging op de beurs moeten kunnen beschikken over de relevante informatie.

Alex maakt er een potje van

Dat beursgenoteerde bedrijven nogal wat steken laten vallen hebben we dus inmiddels moeten constateren. Van een vermogensbeheerder of broker mag je echter toch wel verwachten dat die zijn zaakjes wat informatievoorziening betreft op orde heeft. Helaas is dat niet altijd het geval, en het is op dit punt te hopen dat u geen klant bij Alex bent. De beleggingsaccounts van deze vermogensbeheerder laten namelijk allerlei positieve statistieken zien. Op zich goed nieuws, ware het niet dat deze statistieken de waarheid veel te rooskleurig schetsen. Volgens het Financieele Dagblad ligt het verschil tussen datgene wat getoond wordt en de werkelijkheid soms wel 10 procentpunt uit elkaar.

Scroll naar top